شما اینجا هستید: صفحه اصلیمعرفیبرنامه های آتی

برنامه های آتی

مدیریت پارک پینت بال در نظر دارد تا فضاهایی همچون زمین دفاع مقدس، زمین رهایی گروگان، رستوران، سالن خدمات بهترین شرایط را برای دوستداران ورزش آماده نماید.