تاریخچه پینت بال

 

      اوايل دهه 1970، وزارت كشاورزي آمريكا ماشين‌هايي بکار می‌گرفت که مجهز به پمپي متصل به فشار گاز بود و گلوله‌های حاوی مواد رنگی را به مسافت هاي دلخواه پرتاب مي‌كرد و با اين وسيله، درخت‌هايي كه بايد قطع يا هرس مي‌شدند را علامتگذاري مي‌كردند. بدین رو، می‌توان تولد ورزش پینت بال (Paintball) را به شکل امروزی مدیون کشاورزان و جنگلبانان و دستگاه مخصوص نشانه‌گذاری درختان به نام پینت مارکر (یا پینت گان) دانست. ايده تبديل اين کار به يك بازي، از آن زمان آغاز شد.

 

 

به گفته صاحبنظران صنعت پينت بال (Paintball)، اين ورزش اخيراً در جهان به عنوان چهارمين ورزش پر تحرک محسوب شده و حتی از اسنوبورد نيز جلو زده است.