شما اینجا هستید: صفحه اصلیامکاناتزمین بازیزمین دفاع مقدس

زمین دفاع مقدس

زمین دفاع مقدس در حال آماده سازی نهایی میباشد و در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید. این زمین شامل موانعی همچون قایق جنگی، تانک، هلیکوپتر، جیپ و خاکریز میباشد.