ماسک

مهمترین وسیله ایمنی در بازی پینت بال، ماسک میباشد. به همین منظور پارک پینت بال شهاب ماسک هایی با کیفیت بالا را جهت ایمنی ورزشکاران عزیز تهیه کرده است.