شما اینجا هستید: صفحه اصلیتخفیفاتتخفیفات ویژه

تخفیفات ویژه

مدیریت پارک پینت بال کارت های تخفیف ویژه در نظر گرفته است که ورزشکاران عزیز میتوانند از این تخفیفات برخوردار شود. این کارت ها در نمایشگاه ها و برنامه های ورزشی توزیع میگردد.