شما اینجا هستید: صفحه اصلیشرایط سانسشرایط کلی

شرایط کلی

**ساعت کاری باشگاه از ساعت 6 الی 24 می باشد .

** مدت هر سانس 2 ساعت است.

** حداقل تعداد نفرات 8 نفر و حداکثر60  نفر به صورت هم زمان و 120 نفر به صورت غیر هم زمان می باشد .

 

 

**شایسته است بازیکنان عزیز، کفش مناسب به همراه خود داشته باشند زیرا که پارک پینت بال امکان در اختیار گذاشتن کفش برای همه بازیکنان را ندارد.